Obsah

Ceník placených služeb a poplatků

 

Příloha Knihovního řádu Místní knihovny Vrutice 

 

I. Registrační poplatek

   Registrační poplatek se vybírá předem, a to ve výši:

   10,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let

   10,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let

   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.

 

II. Náhrada všeobecných škod

- čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2)

- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:

 1. uvedení do původního stavu

 2. dodání jiného vydání díla

 3. finanční náhrada (cena díla podle cen na trhu v době ztráty)

 

 

Tento ceník vstupuje v platnost dne 31. 10. 2002.