Obsah

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - VRUTICE

Mateřská škola MŠ a její zahrada

 Personální obsazení:    učitelka:  TROJANOVÁ Alena 

                                           učitelka: HELISOVÁ Hana                           

                                           telefon mateřská škola:     724 179 964

                                           telefon ředitelka školy:       602 220 834

                                           ms.vrutice@tiscali.cz

                                           web.stránky: www.msvrutice.estranky.cz

                                           č. ú. 268493344/0300

 

PROVOZNÍ DOBA  

6.00 hodin - 16.00 hodin

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VRUTICE, OKRES LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy. 

 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCE VRUTICE

Mateřská škola Vrutice je příspěvková organizace s právní subjektivitou. 

Mateřská škola byla přestěhována do nových prostor v budově OÚ Vrutice v létě 2007.

Provoz školy byl slavnostně zahájen 3. září 2007.

     Prostorově je škola menší, než byla původní, ale je teplejší a útulnější. Mateřská škola obývá celé patro budovy OÚ Vrutice. Prostor je rozdělen na šatnu, provozní a hygienické zázemí, třídu, hernu a kuchyňku. Školní stravování je zabezpečeno dovozem obědů ze školní jídelny Hoštka.

     Součástí mateřské školy je také zahrada, kde je vybudován zahradní domek, pískoviště, skluzavky a houpačky, stezka bosou nohou, domeček pro hmyz, chodníky ze zámkové dlažby.

     Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 15 dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Děti se zapojují do výchovně vzdělávacích programů s názvem " Kamarádi s přírodou ". Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Vychází se z uspokojování potřeb dítěte a jeho osobnosti, z dětské zvídavosti a potřeb objevovat. Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené. Rozmanité okolí mateřské školy je skvělou příležitostí prohlubování vztahů dětí k přírodě.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na školní rok tj. od 1.9.2020 do 31.8.2021 a činí 450,- Kč (výjimka je stanovena platovou směrnicí)

Povinné předškolní vzdělávání a odklad školní docházky je v mateřské škole bezplatné.

Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninách se řídí každoročně rozhodnutím ředitelky (po stanovení termínu uzavření školy). O výši úplaty v době prázdninového provozu budou rodiče informováni minimálně dva měsíce před přerušením provozu.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Úplata za vzdělávání  probíhá bankovním převodem ve prospěch číslo účtu 268493344/0300. Každé dítě má přidělený vlastní variabilní symbol. Ve výjimečných případech po domluvě s ředitelkou školy je možné uhradit platbu v hotovosti.