Obsah


HARMONOGRAM BIO 2020

 
 

Obec

Svozový týden

Svozový den

První vývoz

Poslední vývoz

 

Vrutice

Lichý

Úterý

7.4.

17.11.

 

 


Ekolamp


Ekolamp


Ekolamp


Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním  období 2019 - 2020

Svozový kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu


Cena vodného a stočného

Aktuální ceny pro rok 2019 v obci Vrutice

 

VODNÉ 

STOČNÉ 

 

 (uváděno v Kč/m3 bez DPH)

44,23

47,65

 

 (uváděno v Kč/mvčetně DPH)

50,86

54,80

 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

www.scvk.cz

e-mail: info@scvk.cz

datová schránka: f7rf9ns

zákaznická linka: 601 267 267 / 840 111 111


 

Třídění odpadů v obci

Z odpadů z domácnosti vytřídíme:

1. Žlutý kontejner - plasty

PWT lahve a ostatní plasty. PET lahve sešlápněte a lehce uzavřete zátkou, zátku neutahovat. Dále krabice od mléka, džusů atd.

 

2. Zelený kontejner - sklo

Sklo čiré a barevné. Rozbitá zrcadla do kontejneru nepatří, toto je nebezpečný odpad.

 

3. Modrý kontejner - papír

Papír, noviny, časopisy, staré knihy.

 

4. Šedý kontejner - kovové obaly

Do těchto šedých nádob je možné odkládat: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů.

Do šedých nádob nepatří: stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů.

 

Kontejner – Elektrowin

Malé domácí elektrospotřebiče, fény, radia, šlehače, baterie do přístrojů atd., je možné odložit do kontejner „Elektrowinu“.

 

Kontejner – TextilEco

Sběrný kontejner nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití.

 

Nádoba  s otvorem o bsahu 240l - na použité jedlé oleje a tuky

 

Nádoba hnědá o obsahu 250l - nádoba na bioodpa - svoz je od dubna do listopadu vždy 1x14 dní

 

Kontejnery jsou v obou obcích. Vrutice z obchodem v uličce, Svařenice – náves.

Velkoobjemový odpad, který nelze jinak roztřídit, lze odložit do velkoobjemového kontejneru, který obec objednává a nechává přistavit k OÚ 2x ročně.

Nebezpečný odpad - oleje, baterie, zbytky barev, hnojiva, aj. chemikálie se odevzdávají při svozu nebezpečného odpadu na jaře a na podzim.

Televize, lednice, PC, pračky apod. je možné odvézt na vlastní náklady a předložení OP na sběrný dvůr v Hoštce.

Stavební suť a jí podobné si každý občan musí odvézt na vlastní náklady a veřejnou skládku do Třeboutic!!!


Kominictví

Tomáš Krňák

Kontaktní osoba: Tomáš Krňák E-mail: tomaskrnak116@seznam.cz
Adresa: Kamenná 116, Úštěk-České Předměstí, 41145  

Tel: 606392326

Nabízím čištění a revizi komínů. Provádím kontroly spalinových cest.