Obsah

Komunální odpad


Cena vodného a stočného

Aktuální cena od 1.1.2023 v obci Vrutice

 

VODNÉ 

STOČNÉ 

 

 (uváděno v Kč/m3 bez DPH)

62,56

58,18

 

 (uváděno v Kč/mvčetně DPH)

68,82

63,99

 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

www.scvk.cz

e-mail: info@scvk.cz


Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním období 2023 - 2024

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu ve Vaší obci v zimním období roku 2023 - 2024. Zimní období začíná v 40. týdnu roku 2023. 

Zároveň žádáme, aby nádoby na komunální odpad byly vystaveny již od 6:00 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Komunální odpad

Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním období 2022 - 2023

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu ve Vaší obci v zimním období roku 2022 - 2023. Zimní období začíná v 40. týdnu roku 2022. 

Zároveň žádáme, aby nádoby na komunální odpad byly vystaveny již od 6:00 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

 

Svozový kalendář KO v zimním období 2022-2023


 

Termíny odvozu komunálního odpadu v letním období 2022

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu v naší obci v letním období roku 2022. Zimní období začíná v 18. týdnu roku 2022.

Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny již od 6:00 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Svozový kalendář komunálního odpadu letní období 2022


Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním období 2021-2022

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu v naší obci v zimním období roku 2021-2022. Zimní období začíná v 40. týdnu roku 2021.

Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny již od 6 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Svozový kalendář KO v zimním období 2021-2022


Termíny odvozu komunálního odpadu v letním období 2021

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu v naší obci v letním období roku 2021. Letní období začíná v 18. týdnu roku 2021.

Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny již od 6 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Leták


Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním  období 2020 - 2021

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu v naší obci v zimním období roku 2020+2021. Zimní období začíná v 40. týdnu roku 2020.

Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny po dobu minimálně dvou svozů v 6 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Svozový kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu


Termíny odvozu komunálního odpadu v letním období 2020

Kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu v naší obci v letním období roku 2020. Letní období začíná v 18. týdnu roku 2020.

Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny po dobu minimálně dvou svozů v 6 hodin, protože u nových svozových rajonů nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu v naší obci.

Zároveň žádáme občany, aby dávaly nádoby úplně plné. Počítá se každá vyvezená nádoba.

Leták


HARMONOGRAM BIO 2020

 
 

Obec

Svozový týden

Svozový den

První vývoz

Poslední vývoz

 

Vrutice

Lichý

Úterý

7.4.

17.11.

 

 


Ekolamp


Ekolamp


Ekolamp


Cena vodného a stočného

Aktuální ceny pro rok 2020 v obci Vrutice

 

VODNÉ 

STOČNÉ 

 

 (uváděno v Kč/m3 bez DPH)

44,23

49,50

 

 (uváděno v Kč/mvčetně DPH)

50,86

54,45

 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

www.scvk.cz

e-mail: info@scvk.cz

datová schránka: f7rf9ns

zákaznická linka: 601 267 267 / 840 111 111


 

Třídění odpadů v obci

Z odpadů z domácnosti vytřídíme:

1. Žlutý kontejner - plasty

PWT lahve a ostatní plasty. PET lahve sešlápněte a lehce uzavřete zátkou, zátku neutahovat. Dále krabice od mléka, džusů atd.

 

2. Zelený kontejner - sklo

Sklo čiré a barevné. Rozbitá zrcadla do kontejneru nepatří, toto je nebezpečný odpad.

 

3. Modrý kontejner - papír

Papír, noviny, časopisy, staré knihy.

 

4. Šedý kontejner - kovové obaly

Do těchto šedých nádob je možné odkládat: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů.

Do šedých nádob nepatří: stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů.

 

Kontejner – Elektrowin

Malé domácí elektrospotřebiče, fény, radia, šlehače, baterie do přístrojů atd., je možné odložit do kontejner „Elektrowinu“.

 

Kontejner – TextilEco

Sběrný kontejner nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití.

 

Nádoba  s otvorem o bsahu 240l - na použité jedlé oleje a tuky

 

Nádoba hnědá o obsahu 250l - nádoba na bioodpa - svoz je od dubna do listopadu vždy 1x14 dní

 

Kontejnery jsou v obou obcích. Vrutice z obchodem v uličce, Svařenice – náves.

Velkoobjemový odpad, který nelze jinak roztřídit, lze odložit do velkoobjemového kontejneru, který obec objednává a nechává přistavit k OÚ 2x ročně.

Nebezpečný odpad - oleje, baterie, zbytky barev, hnojiva, aj. chemikálie se odevzdávají při svozu nebezpečného odpadu na jaře a na podzim.

Televize, lednice, PC, pračky apod. je možné odvézt na vlastní náklady a předložení OP na sběrný dvůr v Hoštce.

Stavební suť a jí podobné si každý občan musí odvézt na vlastní náklady a veřejnou skládku do Třeboutic!!!


Kominictví

Tomáš Krňák

Kontaktní osoba: Tomáš Krňák E-mail: tomaskrnak116@seznam.cz
Adresa: Kamenná 116, Úštěk-České Předměstí, 41145  

Tel: 606392326

Nabízím čištění a revizi komínů. Provádím kontroly spalinových cest.