Obsah

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Od 1.1.2024 změna výše poplatku za legalizaci (ověření podpisu) Kč 50,- (původní výše Kč 30,-)

Poplatek za vidimaci (ověření listiny) Kč 30,-/1 stranu (zůstává beze změny).

 

 

CENÍK POPLATKŮ obce Vrutice
                 
Druh poplatku - správní poplatky Základ daně DPH 21% Celkem Kč
Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15-ti let (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku) 50,- 0,- 50,-
Podání návrhu na zrušení údaje o TP - za každou osobu  100,- 0,- 100,-
Ohlášení ukončení TP na území  ČR 100,- 0,- 100,-
Vidimace - ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny (za každou  i započatou stránku) 30,- 0,- 30,-
Legalizace  - ověřování (každého) podpisu 50,- 0,- 50,-
       
       
Druh poplatku - místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky obce Základ daně DPH 21% Celkem Kč
Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,  využívání a odstraňování komunálního odpadu /rok 800,- 0,- 800,-
Za prvního psa 50,- 0,- 50,-
za druhého a každého dalšího  50,- 0,- 50,-
Pronájem sálu KD  - DEN 2.000,- 0,- 2.000,-
pronájem sálu Kinosálu - DEN 1.200,- 0,- 1.200,-
Zvuková relace 50,- 0,- 50,-
                 
Druh poplatku - ostatní Základ daně DPH 21% Celkem Kč
       
                 
                 
Druh poplatku - Czech Point Základ daně DPH 21% Celkem Kč
Výpis z katastru nemovitostí - jedna strana 100,- 0,- 100,-
  - každá další  strana  50,- 0,- 50,-
Výpis z rejstříku (živnostenského, obchodního apod.)   - jedna strana 100,- 0,- 100,-
 - každá další strana         50,- 0,- 50,-
Výpis z rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100,- 0,- 100,-
Výpis bodového hodnocení z registru řidičů - jedna strana  100,- 0,- 100,-
 - každá další strana 50,- 0,- 50,-
Autorizovaná konverze dokumentů - za každou i započatou stránku 30,- 0,- 30,-

 

CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (454.02 kB)