Obsah

Krizové situace

 

ORP Litoměřice:

- krizové situace:

https://www.litomerice.cz/krizove-situace

 

Krajský úřad Ústeckého kraje:

- portál krizového řízení:

http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/

- krizové situace Ústecký kraj:

https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331

 

Stavy vody:

- ČHMÚ:

https://hydro.chmi.cz/hpps/

 

- Povodí Labe:

http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

 

- Povodí Ohře:

http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?oid=3&data=1

 

 

 


Důležité kontakty na úřady v okolí

Kontakty pro řešení různých životních situací

 • Tísňové voání - 112
 • Záchraná služba - 155
 • Hasičský záchraný sbor - 150
 • Poruchy kanalizace a vody - 840 111 111
 • Policie ČR - 158

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

 • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla

 • 155 - Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

 • 158 - Policie ČR nebo - 156 - Městská policie

Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 - je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.


Co je to INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM?

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek (záchranářských a dalších subjektů) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Policie České republiky

Ostatní složky:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • ostatní záchranné sbory,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍV DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Minimanuál pro veřejnost ke stažení zde: 

Manuál pro veřejnost


Mobilní web pro hlášení výpadků elektřiny, poruch a kalamit

ke stažení zde:

Manuál pro veřejnost