Obsah

Projektové záměry obce v letech 2007 - 2020

  1. Odkanalizování obcí Vrutice - Svařenice.

  2. Oprava místních komunikací včetně značení, chodník Svařenice - Vrutice, chodník  
      "Zadní ulice" a chodník ve Vrutici od čp. 18 - 1.
     

  3. Víceúčelové hřiště ve Vrutici a víceúčelová místnost ve Vrutici pod KD.

  4. Oprava Kulturního domu ve Vrutici /střecha, elektrorozvody, 1. patro sociální zařízení
      pro KD, okna, fasáda/.

  5. Oprava bytového domu čp. 44 /střecha, vnitřní rozvody, okna, zateplení v půdním
      prostoru/.

  6. Vnitřní opravy kapličky ve Vrutici, schodiště, muzeum v půdních prostorách.

  7. Opravy autobusových zastávek ve Vrutici a Svařenicích.

  8. Obnova veřejných prostranství v obci, výsadba nové zeleně ve Vrutice a Svařenicích.

  9. Odvod povrchové  vody od čp. 35 - OÚ Vrutice.

 10. Obnova schodiště od bytů čp.35.

 11. Oprava veřejného rozhlasu ve Vrutici a ve Svařenicích.

 12. Zasíťování budoucích stavebních parcel.

 13. Ekologické vytápění obou obcí - ekologické kotle, zateplení objektů.