Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Vrutice. Více informací naleznete zde.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 OBSAH  INFORMACÍ:   

 

- svoz drobného nebezpečného materiálu

- vyhledávání pracovních nabídek

- cestovní doklady pro děti

- poradna k oddlužení,

- co mám dělat při změně adresy trvalého pobytu,

-  pobytové zařízení odlehčovacích služeb,

-   nabídka kominictví-plynoservis,

- servis zahradní techniky,

-  ordinační hodiny MUDr. T. Aichlera,

- informace k vydávání nových pasů, OP a dalších služeb,

- půjčování nářadí,

- vydání prvního občanského průkazu,

- agentura SLUNÍČKO,

- e-mailová adresa OÚ Vrutice a zasílání informací,

- zubní ordinace v Křešicích, 

    - plán vývozu odpadních nádob,

- změny v kácení dřevin.

 

 


 

 


 

Svoz drobného nebezpečného odpadu v obci

 

Dle plánu SONO bude  proveden svoz DNO dne 3. listopadu 2018 takto:

Vrutice, náves u pomníku - 08:00 - 08:15 hodin

Svařenice, náves u kapličky - 11:00 - 11:15 hodin

Letáky který DNO bude svážen, bodou dodány do každé rodiny. DNO je občan osobně donést a předat obsluze sběrného vozidla.

 


 

Vyhledávání pracovních nabídek

Pro zájemce o hledání pracovních míst podle profesních znalostí, nebo zájmu o pracovní zařazení, je možnost vyhledat pracovní místo na níže uvedeném odkazu. Na tomto odkazu je možnost vyhledání pracovních nábídek podle regionů v celé ČR.

https://cz.jooble.org/

 


 

Cestovní doklady pro děti

Od roku 2012 zrušila EU cestování dětí na zápis v cestovním dokladu rodičů. Cestovní pas nebo občanský průkaz pro dítě mladší 15 let lze vyřídit v Litoměřicích nebo v Roudnici nad Labem.Ve lhůtě do 30dnů je poplatek 50,-Kč a při žádosti o vydání dokladu do 6 dnů je poplatek 2 000,-Kč. Bližší informace podáme na OÚ Vrutice.

 

 


 

Poradna k oddlužení

www.abivia.cz

Bezplatná on-line poradna, které se zabývá problematikou oddlužení, insolvence a osobních bankrotů občanů.

 

 


 

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad.

Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.

Co s sebou?

Starý řidičský průkaz

Občanský průkaz

Pasovou fotografii

Registr vozidel: Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

Co s sebou?

Velký i malý technický průkaz

Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)

Potvrzení o technické kontrole

Obě registrační značky z vozidla

(v případě stěhování do jiného kraje)

 

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště

 

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

 

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:

 banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),

 dodavatele elektrické energie,

 plynárny,

 komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,

 ošetřujícího lékaře, zubaře,

 zaměstnavatele či školu,

 poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),

 telefonního operátora, atd.

 

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.


 

Nabídka

Kominictví - plynoservis
 
Kontroly komínů dle nařízení vlády č. 91/2010, tuhá a plynná paliva.
Čištění plynových spotřebičů,kotle,wafky,karmy,plynové bojlery.
Instalace kotlů,krbů a kamen včetně dodání.
Strojové odstranění dehtu-1400 ot/min, tlak 125 kg.
Nejlevnější vložkování a frézování komínů po cele ČR. Používáme kvalitní žáruvzdorné nerez vložky za ceny přímo od výrobce. Garance nejnižších cen.
Cena za čištění komínu i s povinnou revizní správou platnou pro rok 2013-2014, činí 300,-Kč. V ceně je zahrnuto: vystavení periodické revize, čištění komínového průduchu a prohlídka kamerou. Cena je za číslo popisné s garancí na 5 let. Dopravu a žádné jiné náklady si neúčtujeme. Cena za čištění plynového spotřebiče činí 300,-Kč.
Českomoravské sdružení kominíků
V případě, že budete mít zájem o tuto revizi, přijďte na OÚ Vrutice. Podmínkou pro zabezpečení těchto revizí je požadavek od 7 zájemců z obce výše.
 

 

Komenictví Tomáš Krňák
Provádí komenické práce dle nařízení vlády č.91/2010 sb.
Revize spalinových cest.
Poradenství.
Zajišťuje vložkování a frézování.
Cena - 450,- Kč.
 

 

Servis zahradní techniky
Servis zahradní techniky
 

 

 

Ordinační hodiny praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Tomáš AICHLER

 

Po    7,30 - 9,30              10,00 - 12,30         13,30 - 15,30
         Křešice                     Polepy                 Polepy

 

Út     7,30 - 12,00            12,00 - 12,30
         Křešice                  jen objednaní

 

St     7,30 - 12,00            12,00 - 12,30          15,00 - 16,30         16,30 - 18,00
         Polepy                   jen objednaní           Křešice              jen objednaní

 

Čt     7,30 - 12,00            12,00 - 13,00          
         Křešice                  jen objednaní

 

Pá    7,30 - 12,00            12,00 - 12,30
          Polepy                 jen objednaní

 

Telefon pouze v ordinační době:  732 211 537  -  Polepy

                                                           416 716 144 -  Křešice

 


 

                                                                  PŮJČOVÁNÍ NÁŘADÍ

 

Firma "NSB Roudnice nL." nabízí prodej, servis a půjčování nářadí pro stavby, stavební mechanizaci aj.

Přehled lze nalézt na www.nastroje-stroje.cz

 


 

Ministerstvo vnitra ČR                                                                             Informace pro občany ČR

 

VYDÁNÍ PRVNÍHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V 15 LETECH 

 

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.

Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. 

Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let věku a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnost 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50,-Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích).

Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz , se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

 


 

 
 
 Agentura SLUNÍČKO

Agentura SLUNÍČKO

 Kdo péči hradí:

Zdravotní zabezpečení hradí zdravotní pojišťovna, tedy žádné poplatky za návštěvu.

Pečovatelskou službu hradí klient. Je možno využít  " příspěvek na péči " dle stupně sebepéče (bezplatně poradíme jak postupovat při jeho získání)

 

 


 E-mailová odresa:  vrutice@seznam.cz

 
    Kdo z občanů má zájem a chce být informován o dění v obci a získávat čerstvé informace na svojí e-mailovou adresu, zašlete na výše uvedenou e-mailovou adresu OÚ Vrutice svou e-mailovou adresu.
 
Pro vyhledání naší  WWW stránky obce Vrutice zadejte  :
 
 
www/vrutice.cz/
 

 


 

Zubní ordinace v Křešicích

 

    MUDr. Karel ŠVÁB , praktický zubní lékař si dovoluje Vám tímto oznámit, že ordinuje jen v ordinaci v Křešicích, ulice Pražská 98, v prostorách firmy Schoeller v těchto ordinačních hodinách:

    Pondělí - 7,30 - 12,00    13,00 - 16,00

    Úterý -    7,30 - 13,00

    Středa -   7,30 - 12,00    13,00 - 16,00

    Čtvrtek -  7,30 - 13,00

    Pátek -    7,30 - 12,00

 


 

 
 Plán vývozu odpadních nádob Vrutice - Svařenice - 2018
 
 
2018 2018
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 


 

Změny v kácení dřevin.

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo "Vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich kácení"  dne: 27.6.2013 s účinností od 15.7.2013.

Změna (od 1.10.2014), která je oproti předešlé vyhlášce se týká možností kácení ovocných dřevin bez povolení rostoucích v sadech, zahradách. Je možno bez povolení kácet i ořešáky. Na ostatní dřeviny které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší něž je 80cm je nutno podát žádost na OÚ Vrutice.

Podle dané vyhlášky se pod pojmem "sad" rozumí pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, zahrada podle výpisu z KÚ.

 

 

 
 
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxojm