Obsah

 


Přehled kulturních akcí na rok 2019

 

16.3.2019 - Maškarní bál pro děti

16.3.2019 - Maškarní zábava pro dospělé

30.4.2019 - Pálení čarodějnic

1.6.2019 - Dětský den

2.11.2019 - Halloweenská stezka 

30.11.2019 - Mikulášská nadílka pro děti

30.11.2019 - Mikulášská zábava pro dospělé

1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromečku


 

 

 

 

 

Dětský maškarní bál 1. března 2014

Dětský maškarní bál 2014

Maškarní hry

 

Na závěr vyhlášení nejlepší masky.

 

Posezení se seniory 7. března 2014

Vystoupení dětí z naší MŠ.

 

Nejstarší seniorka  (vpravo)

Taneček pro seniory.

 

Masopustní rej dětí MŠ Vrutice

 

Tak jdeme dál.

 

 

Masopustní masky

 

 

Noc s Andersenem v kinosále KD 2014.Pořádala vedoucí Místní knihovny ve Vrutici.

 

Noc s Andersenem.

 

Noc s Andersenem.

 

Čarodějnice 2014

 

Malé čarodějnice

 

Start čarodějnic a čarodějů

Pálení čarodějnice

 

Antonínská pouť a Dětský den - 2014

 

Vystoupení tanečního kroužku z Hoštky

Soutěžní klání.

Klidné posezení.

 

Nástup psovodů k ukázce výcviku psů.

 

Zadržení pachatele.

 

Loučení s prázdninami

 

Loučení s prázdninami

 

Silnější vyhrává

 

Výstavka starých věcí

 

 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxojm