Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 11. 8. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Jiřina Hudcová

Zpět